API znaku wodnego prezentacji PowerPoint

Aby dodać obraz lub znak wodny tekstowy do prezentacji PowerPoint, wystarczy wywołać odpowiednią metodę API. API zwróci plik, który można zapisać na komputerze lub przesłać do innej usługi.