Polski
 1. Strona główna
 2. Security
 3. Lock

Lock

Ustaw hasło dla dokumentu PDF

copy
Something went wrong, try again
copy
      
          
    
Body parameter
Parametr ZNACZENIE OPISANIE

lockRequest

Wymagany

copy
LockRequest LockRequest Ubezpieczenie
LockRequest
Parametr ZNACZENIE OPISANIE

PdfBase64File

Wymagany

close-icon
string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia

UserPasswordBase64

Wymagany

string Zaszyfrowane hasło użytkownika Base64

OwnerPasswordBase64

Opcjonalny

string Zaszyfrowane hasło właściciela Base64
copy Copy to clipboard
    
package main

import (
 "fmt"
 "strings"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/security/lock"
 method := "POST"

 payload := strings.NewReader(`{
   "UserPasswordBase64": "Base64 encoded string...",
   "OwnerPasswordBase64": "Base64 encoded string...",
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
  }`)

 client := &http.Client {
 }
 req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

 res, err := client.Do(req)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 defer res.Body.Close()

 body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 fmt.Println(string(body))
}
          
     
      
File file = new File("path/to/file/fileName.pdf");
byte[] encoded = Base64.encodeBase64(FileUtils.readFileToByteArray(file));
String base64EncodedFile = new String(encoded, StandardCharsets.US_ASCII);

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
 .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, 
  "{" +
   "\"UserPasswordBase64\": \"Base64 encoded string...\"," +
   "\"OwnerPasswordBase64\": \"Base64 encoded string...\"," +
   "\"PdfBase64File\": \"" + base64EncodedFile + "\"," +
  "}");

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/security/lock")
 .method("POST", body)
 .addHeader("Content-Type", "application/json")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
          
    
      
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/security/lock',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
   "UserPasswordBase64": "Base64 encoded string...",
   "OwnerPasswordBase64": "Base64 encoded string...",
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
}',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Content-Type: application/json'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
          
    
      
import requests
import json

url = "https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/security/lock"

json_data = json.dumps({
   "UserPasswordBase64": "Base64 encoded string...",
   "OwnerPasswordBase64": "Base64 encoded string...",
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
})
headers = {
 'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=json_data)

print(response.text)
          
    
      
curl --location --request POST 'https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/security/lock' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
   "UserPasswordBase64": "Base64 encoded string...",
   "OwnerPasswordBase64": "Base64 encoded string...",
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
}'
          
    
      
require "uri"
require "json"
require "net/http"

url = URI("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/security/lock")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = JSON.dump({
   "UserPasswordBase64": "Base64 encoded string...",
   "OwnerPasswordBase64": "Base64 encoded string...",
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
})

response = https.request(request)
puts response.read_body

          
    
      
var client = new RestClient("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/security/lock");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
var body = "{" + 
   "\"UserPasswordBase64\": \"Base64 encoded string...\"," +
   "\"OwnerPasswordBase64\": \"Base64 encoded string...\"," +
   "\"PdfBase64File\": \"" + base64EncodedFile + "\"," +
"}";
request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
            
      
Przegląd

O metodzie Lock

Ta strona zawiera obszerne instrukcje dotyczące efektywnego wykorzystania naszego API w chmurze do ochrony hasłem plików PDF w wielu językach programowania, takich jak Go, Java, PHP, Python, Curl, Ruby i C#. Nasza metoda „Lock” Security API umożliwia ustawienie dwóch rodzajów haseł — hasła użytkownika i hasła właściciela, zapewniając większe bezpieczeństwo plików PDF.


Języki programowania, z którymi interfejs API jest zgodny

Nasze API wykorzystuje protokół REST, dzięki czemu jest kompatybilne z popularnymi językami programowania, takimi jak Go, Java, PHP, Python, Curl, Ruby i C# itp.

Łatwy w użyciu

Nasz przewodnik po interfejsie API został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika i łatwy do naśladowania, zapewniając wszystkie informacje niezbędne do szybkiego rozpoczęcia. Ponadto do naszych bibliotek API dołączona jest ich własna dokumentacja, dzięki czemu integracja z Twoją aplikacją jest bezproblemowa. Dzięki naszym wszechstronnym zasobom możesz efektywnie wykorzystać nasz interfejs API, aby spełnić określone wymagania.

Bezpieczeństwo

W naszej firmie przywiązujemy dużą wagę do Twojego bezpieczeństwa i prywatności. Aby chronić Twoje prywatne dane, nigdy nie przechowujemy ich w naszym środowisku i oferujemy izolowane opcje. Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że pozostają one bezpieczne.
Zablokuj plik PDF
clock
Dodaj plik
Aby zapewnić bezproblemową i precyzyjną ochronę pliku PDF przy użyciu metody „Lock” (Security API), konieczne jest potwierdzenie, że plik, z którym pracujesz, odpowiada plikowi określonemu w metodzie. Zapewnia to zastosowanie odpowiedniej metody ustawiania hasła (hasło użytkownika lub właściciela) w celu skutecznego zabezpieczenia pliku podczas przetwarzania.
arrow
clock
Uruchom kod
Aby uruchomić kod, skopiuj go i wklej do pliku, a następnie uruchom z tego samego katalogu, w którym dodałeś niezbędne pliki. Aby uzyskać więcej informacji, przed rozpoczęciem zapoznaj się z przykładami kodu dla każdego języka programowania.
arrow
clock
Wyświetl wynik
Aby uzyskać dostęp do wyników metody „Lock” (Security API), możesz po prostu otworzyć plik otrzymany jako wynik, który zostanie umieszczony w folderze twojego projektu. Jeśli zdecydujesz się użyć metody „Zablokuj” online, aby zabezpieczyć plik PDF poprzez ustawienie hasła użytkownika lub właściciela, proces automatycznie wygeneruje plik PDF chroniony hasłem, który zostanie natychmiast pobrany dla Twojej wygody.
clock
Jak długo trwa ochrona pliku PDF poprzez ustawienie hasła za pomocą metody „Lock” (Security API)?
Nasz interfejs API strony, w szczególności metoda „Lock”, jest zoptymalizowany pod kątem szybkiego i wydajnego przetwarzania plików. Dzięki naszej usłudze możesz spodziewać się szybkich wyników, często w ciągu kilku sekund, co pozwala na szybkie zabezpieczenie pliku PDF poprzez ustawienie hasła i usprawnienie przepływu pracy w celu zwiększenia produktywności.
clock
Czy korzystanie z metody „Zablokuj” (Security API) jest bezpieczne?
Bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych są naszymi najwyższymi priorytetami. Jako firma wdrożyliśmy solidne środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich informacji. Nie przechowujemy żadnych plików przesłanych do przetworzenia, a przetwarzamy je wyłącznie w celu uzyskania pożądanych rezultatów. Twoje bezpieczeństwo i poufność są dla nas najważniejsze i podejmujemy wszelkie środki ostrożności, aby chronić Twoje dane podczas całego procesu.
clock
Jakich danych wyjściowych mogę się spodziewać po metodzie „Lock” (Security API)?
Dzięki naszej metodzie „Zablokuj” (Security API) możesz skutecznie chronić swój dokument PDF, ustawiając hasła. Nasze API obsługuje dwa rodzaje haseł: hasło użytkownika i hasło właściciela. Pozwala to zabezpieczyć plik w najszerszym zakresie i ograniczyć dostęp tylko do wybranej grupy osób, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo i prywatność dokumentu PDF.
clock
Jak działa metoda „Lock” (Security API)?
Dzięki naszej metodzie „Zablokuj” (Security API) możesz łatwo ustawić hasło, aby chronić swój plik PDF. Nasz przyjazny dla użytkownika i bezproblemowy proces umożliwia bezproblemowe przesłanie pliku, kliknięcie przycisku „POST” i szybkie otrzymanie wyników, zwykle w ciągu kilku sekund. Dane wyjściowe będą chronionymi hasłem plikami PDF. Aby zintegrować tę metodę ze swoim projektem, po prostu skopiuj i użyj dostarczonych przykładów kodu w wybranym języku programowania, aby zapewnić płynną i wydajną integrację. Nasz interfejs API został zaprojektowany do bezproblemowej współpracy z popularnymi językami programowania, takimi jak Go, Java, PHP, Python, Curl, Ruby, C# i innymi, wykorzystując protokół REST do płynnej integracji i kompatybilności.
FAQ

Często Zadawane Pytania

Zachęcamy do przejrzenia naszej sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ), aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie znajdziesz potrzebnych informacji, nasza dedykowana pomoc techniczna jest łatwo dostępna, aby odpowiedzieć na wszelkie dodatkowe pytania lub wątpliwości. Nie wahaj się poprosić o dalszą pomoc.