Polski
  1. Strona główna
  2. UnlockRequest

UnlockRequest

Odblokuj treść żądania PDF

PdfDocumentRequest > UnlockRequest
NAZWA OPIS

OwnerPasswordBase64

Wymagany

string Zaszyfrowane hasło właściciela Base64

PdfBase64File

Wymagany

string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia