Polski
  1. Strona główna
  2. ToWordRequest

ToWordRequest

Treść żądania ToWord

PdfDocumentRequest > ToWordRequest
NAZWA OPIS

PdfBase64File

Wymagany

string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia