Polski
  1. Strona główna
  2. ToPowerPointRequest

ToPowerPointRequest

Treść żądania ToPowerPoint

PdfDocumentRequest > ToPowerPointRequest
NAZWA OPIS

PdfBase64File

Wymagany

string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia