Polski
  1. Strona główna
  2. ToExcelRequest

ToExcelRequest

Treść żądania ToExcel

PdfDocumentRequest > ToExcelRequest
NAZWA OPIS

PdfBase64File

Wymagany

string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia