Polski
  1. Strona główna
  2. SplitDocumentRequest

SplitDocumentRequest

Podziel treść żądania PDF

PdfDocumentRequest > SplitDocumentRequest
NAZWA OPIS

EachPage

Opcjonalny

boolean Parametr pierwszego priorytetu. Dokument zostanie podzielony według stron

Ranges

Opcjonalny

string Parametr drugiego priorytetu. Dokument zostanie podzielony na wiele dokumentów z określonymi zakresami stron. Przykład: „1-3,4,2-5”

PdfBase64File

Wymagany

string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia