Polski
  1. Strona główna
  2. PdfPageToImageRequest

PdfPageToImageRequest

Treść żądania strony do obrazu PDF

PdfDocumentRequest > PdfPageToImageRequest
NAZWA OPIS

Format

Wymagany

PageExportFormat Format pliku obrazu

PageNumber

Wymagany

int32 Numer strony pliku PDF. Zaczyna się od 1. Wartość domyślna to 1

Width

Wymagany

int32 Szerokość przekonwertowanego obrazu. Domyślnie jest to szerokość strony PDF

Height

Wymagany

int32 Przekonwertowana wysokość obrazu. Wartość domyślna to wysokość strony PDF

PdfBase64File

Wymagany

string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia