Polski
  1. Strona główna
  2. PageNumberRequest

PageNumberRequest

Treść żądania numeru strony

PdfDocumentRequest > PageNumberRequest
NAZWA OPIS

PageFrom

Opcjonalny

int32 Numer pierwszej strony, która ma zostać ponumerowana. Wartość domyślna to 1. (Opcjonalnie)

PageTo

Opcjonalny

int32 Ostatni numer strony do ponumerowania. Ostatnia strona dokumentu, jeśli nie została określona. (Opcjonalny)

Position

Opcjonalny

Position Pozycja numeru. Może być na górze lub na dole. Domyślnie dół. (Opcjonalny)

Alignment

Opcjonalny

Alignment Wyrównanie numerów. Może być lewy, środkowy lub prawy. Domyślnie wyśrodkuj. (Opcjonalny)

FirstNumber

Opcjonalny

int32 Pierwszy numer pierwszej strony, która ma być ponumerowana. Wartość domyślna to 1. (Opcjonalnie)

Template

Opcjonalny

string Szablon tekstu. "[n]" - numer bieżącej strony. „[p]” — liczba stron dokumentu. Przykład: „Strona [n] z [p]”. Wartość domyślna to „[n]” (opcjonalnie)

FontSize

Opcjonalny

float Rozmiar czcionki. Wartość domyślna to 14. (Opcjonalnie)

Margin

Opcjonalny

double Margines. Wartość domyślna to 20. (Opcjonalnie)

PdfBase64File

Wymagany

string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia