Polski
  1. Strona główna
  2. OrganizeDocumentRequest

OrganizeDocumentRequest

Organizuj treść żądania PDF

PdfDocumentRequest > OrganizeDocumentRequest
NAZWA OPIS

Pages

Wymagany

string Oddzielona przecinkami lista numerów stron dokumentu wynikowego. Numeracja stron zaczyna się od 1. Przykład: „2,4,1,7”

PdfBase64File

Wymagany

string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia