Polski
  1. Strona główna
  2. MetadataPostRequest

MetadataPostRequest

Metadane Treść żądania POST

PdfDocumentRequest > MetadataPostRequest
NAZWA OPIS

Metadata

Wymagany

string Oddzielona przecinkami lista wpisów metadanych PDF. Przykład: „klucz1=wartość1,klucz2=wartość2,klucz3=”

PdfBase64File

Wymagany

string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia