Polski
  1. Strona główna
  2. LockRequest

LockRequest

Zablokuj treść żądania PDF

PdfDocumentRequest > LockRequest
NAZWA OPIS

UserPasswordBase64

Wymagany

string Zaszyfrowane hasło użytkownika Base64

OwnerPasswordBase64

Opcjonalny

string Zaszyfrowane hasło właściciela Base64

PdfBase64File

Wymagany

string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia