Polski
  1. Strona główna
  2. ImagesToPdfRequest

ImagesToPdfRequest

Lista szablonów obrazów

NAZWA OPIS

LeftMargin

Opcjonalny

double Lewy margines

RightMargin

Opcjonalny

double Prawy margines

TopMargin

Opcjonalny

double Górny margines

BottomMargin

Opcjonalny

double Dolny margines

PageWidth

Opcjonalny

double Szerokość strony PDF. Szerokość obrazu Jeśli nie określono

PageHeight

Opcjonalny

double Wysokość strony PDF. Wysokość obrazu Jeśli nie określono

ListImageBase64File

Wymagany

string [] Lista obrazów zakodowanych w Base64