Polski
  1. Strona główna
  2. CompressDocumentRequest

CompressDocumentRequest

Skompresuj treść żądania PDF

PdfDocumentRequest > CompressDocumentRequest
NAZWA OPIS

PdfBase64File

Wymagany

string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia