Polski
 1. Strona główna
 2. Metadata
 3. GetMetadata

GetMetadata

Pobierz metadane dokumentu za pomocą metody „GetMetadata”.

copy
Something went wrong, try again
copy
      
          
    
Body parameter
Parametr ZNACZENIE OPISANIE

metadataGetRequest

Wymagany

copy
MetadataGetRequest Pobierz metadane
MetadataGetRequest
Parametr ZNACZENIE OPISANIE

PdfBase64File

Wymagany

close-icon
string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia
copy Copy to clipboard
    
package main

import (
 "fmt"
 "strings"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/get"
 method := "POST"

 payload := strings.NewReader(`{
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
  }`)

 client := &http.Client {
 }
 req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

 res, err := client.Do(req)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 defer res.Body.Close()

 body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 fmt.Println(string(body))
}
          
     
      
File file = new File("path/to/file/fileName.pdf");
byte[] encoded = Base64.encodeBase64(FileUtils.readFileToByteArray(file));
String base64EncodedFile = new String(encoded, StandardCharsets.US_ASCII);

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
 .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, 
  "{" +
   "\"PdfBase64File\": \"" + base64EncodedFile + "\"," +
  "}");

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/get")
 .method("POST", body)
 .addHeader("Content-Type", "application/json")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
          
    
      
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/get',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
}',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Content-Type: application/json'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
          
    
      
import requests
import json

url = "https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/get"

json_data = json.dumps({
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
})
headers = {
 'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=json_data)

print(response.text)
          
    
      
curl --location --request POST 'https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/get' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
}'
          
    
      
require "uri"
require "json"
require "net/http"

url = URI("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/get")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = JSON.dump({
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
})

response = https.request(request)
puts response.read_body

          
    
      
var client = new RestClient("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/metadata/get");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
var body = "{" + 
   "\"PdfBase64File\": \"" + base64EncodedFile + "\"," +
"}";
request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
            
      
Przegląd

O metodzie GetMetadata

Ta strona zawiera wyczerpujące instrukcje dotyczące korzystania z naszego opartego na chmurze interfejsu API do pobierania metadanych z pliku PDF w różnych językach programowania, takich jak Go, Java, PHP, Python, Curl, Ruby i C#. Interfejs Document API oferuje metodę „GetMetadata”, która umożliwia wyodrębnianie metadanych z dokumentu PDF przy jednoczesnym zachowaniu jego jakości w jak największym stopniu. Ta metoda zapewnia dokładne pobieranie metadanych bez uszczerbku dla integralności lub jakości oryginalnego pliku PDF.


Języki programowania, z którymi interfejs API jest zgodny

API wykorzystuje protokół REST, dzięki czemu jest kompatybilne z szeroką gamą języków programowania, w tym między innymi: Go, Java, PHP, Python, Curl, Ruby, C#.

Łatwy w użyciu

Nasze informacje i przewodnik po interfejsie API zostały zaprojektowane tak, aby były proste i łatwe w użyciu oraz zawierały wszystkie informacje potrzebne do szybkiego rozpoczęcia pracy. Ponadto nasze biblioteki API są dostarczane z własnym zestawem dokumentacji, dzięki czemu integracja z Twoją aplikacją jest dziecinnie prosta. Dzięki naszym wszechstronnym zasobom możesz skutecznie wykorzystać nasz interfejs API do swoich potrzeb.

Bezpieczeństwo

W naszej firmie przywiązujemy dużą wagę do Twojego bezpieczeństwa i prywatności. Aby chronić Twoje prywatne dane, nigdy nie przechowujemy ich w naszym środowisku i oferujemy izolowane opcje. Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że pozostają one bezpieczne.
Pobierz metadane
clock
Dodaj plik
Aby zapewnić pomyślne przetwarzanie plików i dokładne wyodrębnianie metadanych przy użyciu metody „GetMetadata”, ważne jest, aby plik, z którym zamierzasz pracować, był zgodny z plikiem określonym w metodzie. Zapewnia to prawidłowe wyodrębnienie metadanych z zamierzonego pliku PDF.
arrow
clock
Uruchom kod
Aby uruchomić kod, skopiuj go i wklej do pliku, a następnie uruchom z tego samego katalogu, w którym dodałeś niezbędne pliki. Aby uzyskać więcej informacji, przed rozpoczęciem zapoznaj się z przykładami kodu dla każdego języka programowania.
arrow
clock
Wyświetl wynik
Aby wyświetlić wyniki, po prostu otwórz plik otrzymany jako wynik. Ten plik powinien znajdować się w folderze projektu. Jeśli zdecydujesz się skorzystać z metody „GetMetadata” online, po zakończeniu procesu pobierania metadanych plik zostanie automatycznie pobrany dla Twojej wygody.
clock
Jak długo trwa pobieranie metadanych pliku PDF za pomocą metody GetMetadata?
Metadata API (metoda GetMetadata) ma na celu wydajne i szybkie przetwarzanie plików. Dzięki naszej usłudze możesz spodziewać się szybkich rezultatów, często w ciągu kilku sekund.
clock
Pobieranie metadanych pliku PDF za pomocą Metadata API jest bezpieczne?
Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych. Zapewniamy, że nasza firma podejmuje szeroko zakrojone działania w celu ochrony Twoich informacji. Nie przechowujemy żadnych plików przesłanych przez Ciebie w celu pozyskania metadanych i przetwarzamy je wyłącznie w celu dostarczenia Ci wyników. Twoje bezpieczeństwo i poufność są naszymi najwyższymi priorytetami.
clock
Czego mogę się spodziewać jako danych wyjściowych metody „GetMetadata”?
Metoda „GetMetadata” pobiera dodatkowe informacje o ukrytych lub dodatkowych danych w pliku PDF, które mogą nie być widoczne na pierwszy rzut oka. Te metadane mogą dostarczyć cennych spostrzeżeń, kontekstu i szczegółów dotyczących podstawowych danych, poprawiając zrozumienie i zarządzanie plikami cyfrowymi. Możesz uzyskać te informacje, korzystając z metody „GetMetadata” oferowanej przez API Metadata.
clock
Jak działa metoda „GetMetadata”?
Dzięki naszemu przyjaznemu dla użytkownika i bezproblemowemu procesowi możesz bez wysiłku przesłać plik, kliknąć przycisk „POST” i czekać na wyniki. W ciągu kilku sekund otrzymasz plik z wyodrębnionymi informacjami. Jeśli chcesz zintegrować tę metodę ze swoim projektem, możesz łatwo skopiować i wykorzystać dostarczone przykłady kodu w wybranym przez siebie języku programowania. Doświadcz prostoty i wydajności naszego procesu ekstrakcji metadanych!
FAQ

Często Zadawane Pytania

Zachęcamy do przejrzenia naszej sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ), aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie znajdziesz potrzebnych informacji, nasza dedykowana usługa pomocy technicznej jest łatwo dostępna, aby pomóc Ci w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości. Nie wahaj się poprosić o dalszą pomoc.