Polski
 1. Strona główna
 2. Document
 3. Merge

Merge

Połącz dokumenty PDF

copy
Something went wrong, try again
copy
      
          
    
Body parameter
Parametr ZNACZENIE OPISANIE

documentListRequest

Wymagany

copy
DocumentListRequest Scal instancję
DocumentListRequest
Parametr ZNACZENIE OPISANIE

ListPdfBase64File

Wymagany

close-icon
string[] Lista ścieżek dokumentów w pamięci masowej
copy Copy to clipboard
    
package main

import (
 "fmt"
 "strings"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/document/merge"
 method := "POST"

 payload := strings.NewReader(`{
   "ListPdfBase64File": ["Base64 encoded file...", "Base64 encoded file..."],
  }`)

 client := &http.Client {
 }
 req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

 res, err := client.Do(req)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 defer res.Body.Close()

 body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 fmt.Println(string(body))
}
          
     
      

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
 .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, 
  "{" +
   "\"ListPdfBase64File\": [\"Base64 encoded file...\", \"Base64 encoded file...\"]," +
  "}");

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/document/merge")
 .method("POST", body)
 .addHeader("Content-Type", "application/json")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
          
    
      
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/document/merge',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
   "ListPdfBase64File": ["Base64 encoded file...", "Base64 encoded file..."],
}',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Content-Type: application/json'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
          
    
      
import requests
import json

url = "https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/document/merge"

json_data = json.dumps({
   "ListPdfBase64File": ["Base64 encoded file...", "Base64 encoded file..."],
})
headers = {
 'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=json_data)

print(response.text)
          
    
      
curl --location --request POST 'https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/document/merge' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
   "ListPdfBase64File": ["Base64 encoded file...", "Base64 encoded file..."],
}'
          
    
      
require "uri"
require "json"
require "net/http"

url = URI("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/document/merge")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = JSON.dump({
   "ListPdfBase64File": ["Base64 encoded file...", "Base64 encoded file..."],
})

response = https.request(request)
puts response.read_body

          
    
      
var client = new RestClient("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/document/merge");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
var body = "{" + 
   "\"ListPdfBase64File\": [\"Base64 encoded file...\", \"Base64 encoded file...\"]," +
"}";
request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
            
      
Rewia

O metodzie Merge

Ta strona zawiera wyczerpujące instrukcje dotyczące korzystania z naszego opartego na chmurze interfejsu API do łączenia plików PDF w różnych językach programowania, takich jak Go, Java, PHP, Python, Curl, Ruby i C#. Nasz interfejs API, zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika i łatwy do zintegrowania z aplikacjami, umożliwia programistom szybkie dodawanie funkcji scalania plików PDF za pomocą zaledwie kilku wierszy kodu, dzięki czemu jest to bezproblemowe rozwiązanie do automatyzacji zadań scalania plików PDF.


Języki programowania, z którymi interfejs API jest zgodny

API wykorzystuje protokół REST, dzięki czemu jest kompatybilne z szeroką gamą języków programowania, w tym między innymi: Go, Java, PHP, Python, Curl, Ruby, C#.

Łatwy w użyciu

Nasze informacje i przewodnik po interfejsie API zostały zaprojektowane tak, aby były proste i łatwe w użyciu oraz zawierały wszystkie informacje potrzebne do szybkiego rozpoczęcia pracy. Ponadto nasze biblioteki API są dostarczane z własnym zestawem dokumentacji, dzięki czemu integracja z Twoją aplikacją jest dziecinnie prosta. Dzięki naszym wszechstronnym zasobom możesz skutecznie wykorzystać nasz interfejs API do swoich potrzeb.

Bezpieczeństwo

W naszej firmie przywiązujemy dużą wagę do Twojego bezpieczeństwa i prywatności. Aby chronić Twoje prywatne dane, nigdy nie przechowujemy ich w naszym środowisku i oferujemy izolowane opcje. Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że pozostają one bezpieczne.
Połącz pliki PDF
clock
Dodaj plik
Konieczne jest upewnienie się, że plik, który zamierzasz scalić za pomocą Document API (metoda Merge) jest zgodny z określonym w metodzie. Zapewnia to pomyślne przetwarzanie plików i płynny proces łączenia.
arrow
clock
Uruchom kod
Aby uruchomić kod, skopiuj go i wklej do pliku, a następnie uruchom z tego samego katalogu, w którym dodałeś niezbędne pliki. Aby uzyskać więcej informacji, przed rozpoczęciem zapoznaj się z przykładami kodu dla każdego języka programowania.
arrow
clock
Wyświetl wynik
Aby wyświetlić wyniki, po prostu otwórz plik otrzymany jako wynik. Ten plik powinien znajdować się w folderze projektu. Jeśli zdecydujesz się na łączenie online, po zakończeniu procesu łączenia plik zostanie automatycznie pobrany dla Twojej wygody.
clock
Jak mogę scalić pliki PDF za pomocą Document API?
Aby scalić plik PDF, możesz łatwo przesłać go na stronę API, klikając przycisk „Wybierz plik”, a następnie rozpocząć proces łączenia, klikając przycisk „POST”. Jeśli chcesz zintegrować metodę „Merge” ze swoim projektem, możesz skorzystać z dostarczonych przykładów kodu w oparciu o język programowania, z którym pracujesz.
clock
Jak długo trwa scalanie pliku PDF przy użyciu metody Merge (Document API)?
Document API (metoda Merge) jest przeznaczony do wydajnego i szybkiego scalania plików. Dzięki naszej usłudze możesz spodziewać się szybkich rezultatów, często w ciągu kilku sekund.
clock
Czy scalanie plików PDF przy użyciu Document API jest bezpieczne?
Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych. Zapewniamy, że nasza firma podejmuje szeroko zakrojone działania w celu ochrony Twoich informacji. Nie przechowujemy żadnych plików przesłanych do kompresji i przetwarzamy je wyłącznie w celu dostarczenia skompresowanych wyników. Twoje bezpieczeństwo i poufność są naszymi najwyższymi priorytetami.
clock
Jakich rezultatów mogę się spodziewać po procesie łączenia?
Metoda „Scal” umożliwia łączenie wielu plików PDF w jeden w oparciu o wybraną kolejność plików. Należy zauważyć, że kolejność plików w wyniku łączenia będzie zależała od kolejności, w jakiej zostały dodane podczas procesu scalania.
FAQ

Często Zadawane Pytania

Zachęcamy do przejrzenia naszej sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ), aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie znajdziesz potrzebnych informacji, nasza dedykowana pomoc techniczna jest łatwo dostępna, aby odpowiedzieć na wszelkie dodatkowe pytania lub wątpliwości. Nie wahaj się poprosić o dalszą pomoc.