Polski
 1. Strona główna
 2. Conversion
 3. ToPowerPoint

ToPowerPoint

Konwertuj PDF na PowerPoint

copy
Something went wrong, try again
copy
      
          
    
Body parameter
Parametr ZNACZENIE OPISANIE

request

Wymagany

copy
ToPowerPointRequest PdfToPowerPointRequest Instancja
ToPowerPointRequest
Parametr ZNACZENIE OPISANIE

PdfBase64File

Wymagany

close-icon
string Dokument PDF zakodowany w formacie Base64 do przetworzenia
copy Copy to clipboard
    
package main

import (
 "fmt"
 "strings"
 "net/http"
 "io/ioutil"
)

func main() {

 url := "https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/conversion/to-powerpoint"
 method := "POST"

 payload := strings.NewReader(`{
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
  }`)

 client := &http.Client {
 }
 req, err := http.NewRequest(method, url, payload)

 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 req.Header.Add("Content-Type", "application/json")

 res, err := client.Do(req)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 defer res.Body.Close()

 body, err := ioutil.ReadAll(res.Body)
 if err != nil {
  fmt.Println(err)
  return
 }
 fmt.Println(string(body))
}
          
     
      
File file = new File("path/to/file/fileName.pdf");
byte[] encoded = Base64.encodeBase64(FileUtils.readFileToByteArray(file));
String base64EncodedFile = new String(encoded, StandardCharsets.US_ASCII);

OkHttpClient client = new OkHttpClient().newBuilder()
 .build();
MediaType mediaType = MediaType.parse("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create(mediaType, 
  "{" +
   "\"PdfBase64File\": \"" + base64EncodedFile + "\"," +
  "}");

Request request = new Request.Builder()
 .url("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/conversion/to-powerpoint")
 .method("POST", body)
 .addHeader("Content-Type", "application/json")
 .build();

Response response = client.newCall(request).execute();
          
    
      
<?php

$curl = curl_init();

curl_setopt_array($curl, array(
  CURLOPT_URL => 'https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/conversion/to-powerpoint',
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_ENCODING => '',
  CURLOPT_MAXREDIRS => 10,
  CURLOPT_TIMEOUT => 0,
  CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true,
  CURLOPT_HTTP_VERSION => CURL_HTTP_VERSION_1_1,
  CURLOPT_CUSTOMREQUEST => 'POST',
  CURLOPT_POSTFIELDS =>'{
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
}',
 CURLOPT_HTTPHEADER => array(
  'Content-Type: application/json'
 ),
));

$response = curl_exec($curl);

curl_close($curl);
echo $response;
          
    
      
import requests
import json

url = "https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/conversion/to-powerpoint"

json_data = json.dumps({
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
})
headers = {
 'Content-Type': 'application/json'
}

response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=json_data)

print(response.text)
          
    
      
curl --location --request POST 'https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/conversion/to-powerpoint' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
}'
          
    
      
require "uri"
require "json"
require "net/http"

url = URI("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/conversion/to-powerpoint")

https = Net::HTTP.new(url.host, url.port)
https.use_ssl = true

request = Net::HTTP::Post.new(url)
request["Content-Type"] = "application/json"
request.body = JSON.dump({
   "PdfBase64File": "Base64 encoded file...",
})

response = https.request(request)
puts response.read_body

          
    
      
var client = new RestClient("https://api.conholdate.cloud/v5.0/pdf/conversion/to-powerpoint");
client.Timeout = -1;
var request = new RestRequest(Method.POST);
request.AddHeader("Content-Type", "application/json");
var body = "{" + 
   "\"PdfBase64File\": \"" + base64EncodedFile + "\"," +
"}";
request.AddParameter("application/json", body, ParameterType.RequestBody);
IRestResponse response = client.Execute(request);
Console.WriteLine(response.Content);
            
      
Rewia

O metodzie ToPowerPoint

Na tej stronie znajdziesz instrukcje, jak korzystać z naszego opartego na chmurze interfejsu API do konwersji plików PDF na PowerPoint w różnych językach programowania, takich jak Go, Java, PHP, Python, Curl, Ruby i C#. Nasz interfejs API został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika i można go łatwo zintegrować z aplikacją za pomocą zaledwie kilku linijek kodu.


Języki programowania, z którymi API jest kompatybilne

API wykorzystuje protokół REST, dzięki czemu jest kompatybilne z szeroką gamą języków programowania, w tym między innymi: Go, Java, PHP, Python, Curl, Ruby, C#.

Łatwy w użyciu

Nasze informacje i przewodnik po interfejsie API zostały zaprojektowane tak, aby były proste i łatwe w użyciu oraz zawierały wszystkie informacje potrzebne do szybkiego rozpoczęcia pracy. Ponadto nasze biblioteki API są dostarczane z własnym zestawem dokumentacji, dzięki czemu integracja z Twoją aplikacją jest dziecinnie prosta. Dzięki naszym wszechstronnym zasobom możesz skutecznie wykorzystać nasz interfejs API do swoich potrzeb.

Bezpieczeństwo

W naszej firmie przywiązujemy dużą wagę do Twojego bezpieczeństwa i prywatności. Aby chronić Twoje prywatne dane, nigdy nie przechowujemy ich w naszym środowisku i oferujemy izolowane opcje. Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji i podejmujemy wszelkie niezbędne środki, aby zapewnić, że pozostają one bezpieczne.
Konwertuj PDF na PowerPoint
clock
Dodaj plik
Plik, z którym zamierzasz pracować przy użyciu interfejsu API konwersji, musi być zgodny z plikiem określonym w metodzie. Ma to kluczowe znaczenie dla pomyślnego procesu przetwarzania i konwersji plików.
arrow
clock
Uruchom kod
Aby uruchomić kod, skopiuj go i wklej do pliku, a następnie uruchom z tego samego katalogu, w którym dodałeś niezbędne pliki. Aby uzyskać więcej informacji, przed rozpoczęciem zapoznaj się z przykładami kodu dla każdego języka programowania.
arrow
clock
Wyświetl wynik
Aby wyświetlić wyniki, otwórz plik o nazwie result.ppt. Ten plik powinien znajdować się w folderze projektu.
clock
Jak mogę przekonwertować PDF na Excel za pomocą Conversion API?
Aby przekonwertować plik PDF, możesz łatwo przesłać go na stronę API, klikając przycisk „Wybierz plik”, a następnie rozpocząć proces konwersji, klikając przycisk „POST”. Jeśli chcesz zintegrować metodę „ToExcel” ze swoim projektem, możesz skorzystać z dostarczonych przykładów kodu w oparciu o język programowania, z którym pracujesz.
clock
Ile czasu zajmuje konwersja pliku PDF do Excela za pomocą Conversion API?
Conversion API jest przeznaczony do wydajnej i szybkiej konwersji plików. Dzięki naszej usłudze możesz spodziewać się szybkich rezultatów, często w ciągu kilku sekund.
clock
Konwersja PDF do Excela przy użyciu Conversion API jest bezpieczna?
Rozumiemy, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa i prywatności Twoich danych. Zapewniamy, że nasza firma podejmuje szeroko zakrojone działania w celu ochrony Twoich informacji. Nie przechowujemy żadnych plików, które przesyłasz do konwersji i przetwarzamy je wyłącznie w celu dostarczenia przekonwertowanych wyników. Twoje bezpieczeństwo i poufność są naszymi najwyższymi priorytetami.
clock
Ile plików PDF mogę zbiorczo przekonwertować na format Excel za pomocą Conversion API?
Interfejs API umożliwia jednoczesną konwersję pojedynczego pliku PDF do formatu Excel, umożliwiając użytkownikom przetwarzanie jednego pliku na żądanie konwersji.
FAQ

Często Zadawane Pytania

Zachęcamy do przejrzenia naszej sekcji najczęściej zadawanych pytań (FAQ), aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Jeśli nie znajdziesz potrzebnych informacji, nasza dedykowana usługa pomocy technicznej jest łatwo dostępna, aby pomóc Ci w przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości. Nie wahaj się poprosić o dalszą pomoc.